Připravujeme - NOVÁ SCÉNA 9. 2. 2010

Dne 9.2.2010 se představí poprvéna Nové scéně ND soubor Taneční konzervatoře hl.m.Prahy BOHEMIA BALET, který bude v sezoně 2009/10 stálým hostem divadla. Pro svoje první představení nazvané „Soirée francaise“ /Francouzský večer/ vybral velmi zajímavý program složený z děl majících blízko k taneční a hudební tvorbě Francie. Do první části je zařazena obnovená premiéra velkolepé SUITE EN BLANC francouzského skladatele Eduarda Lalo, v choreografii největšího francouzského choreografa 20.století Serge Lifara. BOHEMIA BALET uvedl českou premiéru tohoto klenotu francouzského neoklasického tance v roce 2007 a je jediným souborem v ČR, který má dílo na svém repertoáru. Za uvedení Suite en blanc bylo souboru uděleno“Čestné uznání za dramaturgický přínos“ v Soutěžní přehlídce tanečního umění ČR, pořádané Tanečním sdružením ČR v roce 2008.

 

Druhou část večera vyplní duo pro dvě tanečnice mladé francouzské choreografky Bèrangére Andreo „Akvarely“ na hudbu Esther a Bruno Cocsetových.

Večer uzavře světoznámé Bolero Maurice Ravela v choreografii uměleckého šéfa baletu ND v Praze Petra Zusky. V originálním choreografickém pojetí, vytvořeném pro soubor v roce 2003 a označeném za jednu z nejlepších inscenací sezony 2003/04, se podařilo Petru Zuskovi najít zcela svébytný pohybový výklad geniálního Ravelova díla.