Poslání

Posláním souboru je rozvoj uměleckého růstu mladých tanečníků ve spolupráci s mladými choreografy, kteří nejsou angažováni jako choreografové v některém profesionálním souboru a také spolupráce se studenty choreografie na taneční katedře HAMU, pro jejich bakalářské a magisterské práce. Spolupráce mladých tanečníků a choreografů se jeví jako oboustranně prospěšná.

Další oblastí činnosti je plánovaná spolupráce se zahraničními choreografy a to jednak při studiu nových choreografií vzniklých pro soubor, či nastudováním  ověřených, kvalitních děl. Záměrem v činnosti souboru je využití velkého uměleckého potenciálu studentů končících školu a vytvoření souboru schopného interpretovat na vysoké profesionální úrovni taneční díla širokého stylového zaměření. Bohemia Balet může svou činností obohatit českou taneční scénu o původní tvorbu i kvalitní díla českých a  zahraničních choreografů.

Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

OK