Sezona 2013/14

Vážení čtenáři, diváci, přátelé Bohemia Baletu – souboru Taneční konzervatoře hl.m.Prahy!

Velmi nás mrzí, že počátkem sezony, v měsíci září, došlo k poruše našich webových stránek a tak jsme vás nemohli v nové sezoně přivítat a hlavně vás informovat o dění a akcích souboru.

Webové stránky jsou již opět v provozu a tak mi dovolte alespoň několik základních informací. Činnost Bohemia Baletu pokračuje v sezoně 2013/14 díky podpoře MHMP, Nadace „Cesta ke vzdělání“ firmy Grishko i soukromých dárců. Stálými členy souboru jsou Zuzana Fikrová, Tamara Kšírová, Iva Rezková, Lýdie Švojgerová, Martina Vlachová, Florent Operto a Vojtěch Rak. Jako hosté s námi spolupracují Anastasiya Bunda, Markéta Hlobilová, Tereza Szentpéteryová, Marek Červinka, Michal Klohna, Alexandr Sadirov a  Kryštof Šimek.

První dvě představení v sezoně 2013/14 se konala 28.9. ve Stavovském divadle v Praze. Byly to reprízy úspěšného baletu Petr Pan ve 14 a 18 hod., k nimž jsme uvedli ve 14 hod. balet Les Sylphides a v 18 hod. komický balet Pavla Šmoka Záskok.  8. 10. jsem vystoupili v Hálkově městském divadle v Nymburce. Také tam jsme uvedli Petra Pana pro školy a večer s Petrem Panem ještě ukázky z baletu Koníček Hrbáček – Fresky a trio Oceán a Perly, v předpremiéře byl uveden balet Chlapec a Smrt na Mahlerovy Písně potulného tovaryše v choreografii Libora Vaculíka. Bohemia Balet se podílel na programu „Zlatého dne“ probíhajícího v souvislosti s 50. ročníkem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.

Dne 28.10. se konalo představení ve Stavovském divadle, kde jsme uvedli obnovenou premiéru Lifarova baletu na hudbu Fr. Schuberta Variace, dále premiéru Chlapec a Smrt a zcela poprvé světoznámou kantátu Carla Orfa Carmina Burana v choreografii Ivanky Kubicové.  

3. listopadu jsme vystoupili společně s Dětskou operou Praha ve Stavovském divadle v představení Opera nás baví, které bylo věnováno tentokrát P.I.Čajkovskému. Bohemia Balet vystoupil v ukázkách z Labutího jezera – pas de quatre malých labutí - a Šípkové Růženky – Karkulka a Vlk a Kocour v botách a Bíla kočička. V listopadu můžete navštívit představení Bohemia baletu 23.11. ve Stavovském divadle, kde ve  14 a v 18 hod. uvedeme reprízy Petra Pana, tentokrát s Variacemi S. Lifara. Těšíme se na setkání s vámi!

Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

OK