Červnová repríza PREMIÉRY 2015

Giessen 2015 Hommage a la vie, foto. Rolf K. Wegst

Bohemia Balet uvede v pondělí 8.6. ve Stavovském divadle reprízu úspěšné PREMIÉRY 2015 zasvěcenou současnému tanci. Představení, které dalo prostor výhradně mladým choreografům, překvapilo kritiky a zaujalo obecenstvo.  

Vznikla malá společná oslava tance. Její pozitivní atmosféra se lehce přenesla i na diváky.“ (KOCOURKOVÁ, 2015)

Tvůrci měli kromě časového rozmezí pro své choreografie zcela volnou ruku, přesto všechna vzniklá díla mají pozoruhodně shodný motiv, na který však každý choreograf nahlíží z jiného úhlu. „Tato hluboká a často až ponurá témata pojali oslovení tvůrci rozvážně, bez zjednodušujících klišé, jejich díla nebyla pouze estetickou podívanou (a už vůbec ne prvoplánovou zábavou)“ (DOČEKALOVÁ, 2015)

Taneční polemika o životě, smrti, lidskosti a relativitě těchto pojmů je tak mozaikou vytvářející pozoruhodně celistvé sdělení.

Choreografie Všichni jsme stejní, a přesto jiní autorky Sylvy Nečasové je studií zdánlivé podobnosti a zároveň rozdílnosti lidí. V díle se spojuje zajímavá práce s pohybem a muzikálnost autorky, která zkoumá především kanonický pohyb celků i individuální interpretaci jednotlivých tanečníků a vzájemnou návaznost těchto interpretací.

Šimon Kubáň se pro motivy svého díla Oslabené zesílení inspiroval Shakespearovským sonetem č. 66. Příběh mezi láskou a smrtí divákům předávají tanečník a dvě tanečnice ponurým, ale velmi expresivním způsobem, který se však vyhýbá banálnímu patosu.

Mnohem optimističtější polemiku o životě, jeho smyslu a vývoji ukazuje choreografie Hommage a la vie autorky Bérangère Andréo. Tato již zkušená autorka vytvořila odlehčenou až vzdušně působící taneční kompozici, jejíž prvky dávají vyniknout i klasické technice, ovšem ve svěžím a pozitivní energií pulzujícím tempu.

Dvojice autorů Ondřej Vinklát a Štěpán Pechar se pro svou choreografii inspirovala filmem Diktátor Charlieho Chaplina. Dílo, sehrané choreografické dvojice, Vnuknutí se rozehrává syrovými pohyby, prostou scénou a civilním oděvem devíti tanečníků. Postupně se však jednotlivé útržky spojují, směrují energii, probouzí a modifikují dynamiku pohybu a přetváří se ve funkční, jednotnou energií pulzující celek, který za zvukové podmalby původní nahrávky apeluje na poselství rovnosti, svobody a lidského pokroku místo válek, nenávisti a bídy. „Jejich výraz a nasazení přenesly toto sdělení skutečně přesvědčivým způsobem, až diváky mrazilo v zádech.“ (DOČEKALOVÁ, 2015)

„Už dávno neplatí, že Pražská konzervatoř vychovává jen baletky… Celý program svědčí o tom, jak je důležité, aby dostávali prostor ke vzájemné práci mladí choreografové a tanečníci. A také vrhá pozitivní světlo na mladou generaci tvůrců, kterým není lhostejný okolní svět a kteří si pro svou práci volí ne vždy jednoduchá témata.“ (KOCOURKOVÁ, 2015)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DOČEKALOVÁ, Petra. 2015. O životě a smrti s BohemiaBaletem. Taneční aktuality. [Online] 04. 03 2015. [Citace: 28. 05 2015.] http://www.tanecniaktuality.cz/o-zivote-a-smrti-s-bohemia-baletem/.

KOCOURKOVÁ, Lucie. 2015. Premiéra Bohemia Baletu: mladí mladým. Opera Plus. [Online] 26. 02 2015. [Citace: 28. 05 2015.] http://operaplus.cz/premiera-bohemia-baletu-mladi-mladym/.

FOTO: Rolf K. Wegst - TanzArt-ostwest Festivals 2015, Giessen, Hommage a la vie

 

 

Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

OK