Kasai Dancing Company & Bohemia Balet - pozvánka na baletní galavečer

Kasai Dancing Company & Bohemia Balet

 

Kasai Dancing Company & Bohemia Balet

-       baletní galavečer

Dne 18.8. v 19hod. Divadlo Broadway

 

Jedinečné společné baletní gala souboru z japonské Toyamy a souboru Taneční konzervatoře hl.m.Prahy slibuje zcela výjimečný umělecký zážitek. Členové Kasai Dancing Company, držitelé mnoha nejvyšších japonských i mezinárodních ocenění, vystoupí v Praze před účastí souboru na světovém festivalu Mundial v Monacu. Soubor Bohemia Balet tímto představením završí úspěšnou sezonu před svou novou transformací. Členové souboru po úspěšné dvouleté a tříleté stáž  pokračují do dalších angažmá profesionálních souborů.

 

Večer je rozdělen do tří částí.

 

První část nazvaná Taneční variace 2017 obsahuje autorskou tvorbu Kasai Dancing Company od drobných etud až po rafinované taneční kompozice, vykreslující niterné lidské prožitky zprostředkované unikátním japonským tanečním projevem. Již názvy jednotlivých výstupů napovídají o obsahu tanečních čísel- Slavnost květin / Ulice, kam se čarodějnice slétají k tanci / Mlha vlnící se nad jezerem / Záplava okvětních lístků / Ptačí zpěv / Hlas mizící v temnotách / Do lesa… / Zvlněný pšeničný lán / Kočky v noci / Sněhové vločky.

Ve druhé části večera se představí členové Bohemia Baletu v ukázkách klasického i současného tance- Ave Maria, Slavnost květin v Genzánu, Don Quijotte, In The Rain Again, A Tribute To Pain, Nelaskavé duety.

Třetí část je opět věnována tvorbě Kasai Dancing Company a to pod názvem Tance v ozvěnách. Taneční kompozice vycházejí z tradičních japonských slavností, jež originálním způsobem odrážejí jednotlivá roční období. V tancích Bubínek učihiwadaiko / Píšťala / Tance ze slavností: Lví tanec, Tanec květinových rýžových klobouků, Tanec dědka a babky / Tanec Takobajaši / Tanec s dřevěným mečem / Tanec s dřevěnými koníky / Tanec slavnosti Serikomičóroku / Tance Čiranbuši / Tance Haberuguwa / Tři lidové písně z Tatejamy se podařilo zcela originálním způsobem propojit tradici s moderním tanečním projevem.

Představení podpořil Nadační fond Cesta ke vzdělání MHMP a Městská část Praha 1. Vstupenky á 250 Kč je možné zakoupit od 31.7. v pokladně Divadla Broadway a nebo v distribuční síti Ticketportal.cz

Produkce a choreografie: Haruka Kasai; umělecký poradce: Hideo Kugo; světla: Kaoru Osawa; režie: Masato Hirokawa; asistentka režie: Jukiko Funamoto; kostýmy: Mariko Namikawa; hudba: Tamanozomi Oketani a Masato Hirokawa

 

______ ______ ______ _____

 

Kasai Dancing Company & Bohemia Ballet

n  Gala evening of ballet

August 18th at 19 in Broadway theatre, Prague

 

The unique common ballet gala performance of Kasai Dancing Company from Toyama in Japan and the company from Dance Conservatory in Prague promises unique artistic experience. The members of the Kasai Company, holders of many superior japanese and international prizes will perform in Prague before their departure to the world festival Mundial in Monaco. Prague-based Bohemia Ballet company will finish their succesful season before the new transformation. After succesful two to three years internship in Bohemia Ballet, the members will continue their carreer in professional company engagement.

 

The evening is divided in three parts:

 

The first part called Dancing Variety 2017 consists of author pieces of Kasai Company from tiny works to sophisticated dancing compositions, describing inner human feelings with unique japanese dancing expressions. The names of pieces suggest the content – The Flower Festival / The Street, where Witches Flight to Dance / Haze Waving above the Lake / The Flood of Petals / The Bird’s Singing / The Voice Disappearing in Darkness / Into the Forest / Wavy Wheat Rope / Cats during the Night / Snowflakes.

                                                                                                          

In the second part the Bohemia Ballet members will present their classical and modern dance shows – The Flower Ceremony in Genzano / Don Quijote / In the Rain Again / Unkind duets.

 

The third part is again based on work of Kasai and it is called Dances in the Echoes. Dancing compositions come from traditional Japanese festivals, which in an original manner reflect the individual year seasons. In the dances Drum Učihiwadaiko / The Whistle / Dances from celebrations: Lion Dance, Dance of Rice Flower Hats / Dance of Grandpa and Grandma / Dance Takobajaši / Dance with the Wooden Swords / Dance with the Wooden Ponies / Dance of Serikomičóroku / Dance Čiranbuši/ Dance Haberuguwa / Three folk dances from Tatejama succeded in their attempt to connect tradition with modern ballet expressions in a truly original way.

                                                                                                  

The perfromance was supported by Nadační fond Cesta ke vzdělání MHMP (The Path to Education Fund) and by Prague 1. The tickets can be bought from July 31st for 250 CZK in the Broadway theatre box office or in the distributional network of Ticketportal.cz

 

Production and choreography: Haruka Kasai; Artistic Advisor: Hideo Kugo; Lights: Kaoru Osawa; Director: Masato Hirokawa; Assistant director: Jukiko Funamoto; Costumes: Mariko Namikawa; Music: Tamanozomi Oketani and Masato Hirokawa

 

 
Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

OK