Aktuality

Ohlédnutí za sezonou 2017/18

Vážení příznivci Bohemia Baletu, milí čtenáři,

S končícím létem se blíží nová sezona. Než vám však představíme nové členy souboru,  pojďme se ohlédnout za sezonou minulou.

Tato sezona byla ve znamení výzev. Soubor si mohl dovolit vypsat nová místa z důvodu malé finanční podpory pouze pro tři členy, která nakonec obsadili Viktorie Dembická, Stanislava Pinčeková a David Lampart. Náročné zadání pro choreografy – minimalistická choreografie pro tři členy se nakonec převrátila v klad. Vznikly tak choreografie jako V kleci od Mariky Hanušové nebo choreografie O vášni a lásce (Carmen), kterou vytvořil člen souboru David Lampart a příležitost dostala i studentka magisterského studia choreografie na AMU Eva Urbanová, která pro soubor vytvořila choreografii Tíha bytí. Členové souboru se tak museli vyrovnat s různými styly pohybového vyjádření i výrazových prostředků jednotlivých choreografií.

Fotogalerie - Bohemia Balet NABLÍZKO 18. února 2018

Díky úzké spolupráci souboru s Taneční konzervatoří hl. m. Prahy, mohl soubor uvádět i početně obsáhlejší choreografie jako: Ples kadetů, Polovecké tance, Kytice, Dům Bernardy Alby, TinTin a zlaté střevíce či Dupání, kde vystupovali v sólových rolích.

Zároveň dal soubor na svých představeních prostor talentovaným studentům posledních ročníků TKP, aby předvedli choreografie, se kterými uspěli na mezinárodních soutěžích. Diváci tak měli možnost spatřit choreografie Shark, The Strange Fruite, One Persone, Twins a další.

Minimalistické obsazení souboru však nebylo jedinou výzvou, se kterou se soubor musel vypořádat. Kvůli rekonstrukci Státní opery a tím i zmenšené možnosti spolupráce s Baletem ND, bylo nutné najít nový prostor, kde by se představení v domovském městě mohla uvádět. Svou scénu souboru nabídla Pražská konzervatoř a to, co se nejprve zdálo jako provizorní řešení, se velmi záhy obrátilo v přednost. Komorní atmosféra Divadla Na Rejdišti dala vzniknout sérii představení s názvem Bohemia Balet Nablízko. Přátelské prostředí podtrhávalo opravdovou blízkost diváka, který mohl sledovat každý detail a sebemenší pohyb mimiky interpretů. Toto až intimní propojení diváků s protagonisty umožnilo tanečníkům prohloubit své dovednosti v detailním výrazu každého pohybu.

Získané zkušenosti členů souboru pak rezonovaly na představeních po České republice, kterých soubor odehrál bezmála dvě desítky.

V závěru sezony /4.6./ se soubor účastnil narozeninového gala Landesjugendballett v Berlíně, kam přizval i studenty TKP a 8.6. odletěl reprezentovat Českou republiku na XI. Mezinárodní baletní festival v kolumbijské Cali, kterého se zúčastnil poosmé. Na Festivale s velkou mezinárodní účastí dostal soubor prostor vystoupit hned sedmkrát! Soubor tentokrát doprovázela i choreografka Marika Hanušová, jejíž choreografie V kleci byla, vedle Carmen a tanečních miniatur, na  programu festivalu. O úspěchu souboru snad nejvýmluvněji hovoří nespočet poskytnutých rozhovorů a opravdu štědrý prostor v místním tisku.

Konečné finále sezony však nemohlo patřit nikomu jinému, než věrným divákům na již domovské scéně Divadla Na Rejdišti, kde se soubor rozloučil s diváky představeními Tanec a literatura a PREMIÉRA 2018 –rozloučení.

A soubor se opravdu loučil. Oběma členkám souboru přejeme v jejich další činnosti úspěch,  a především pevné zdraví.

Jedna sezona je zakončena, další se již připravuje na své nové premiéry, osvědčené reprízy, milá setkání i nové výzvy. S novou sezonou soubor představí i nové, již rozšířené obsazení. Diváci tak budou moci sledovat profesní „uzrávání“ Sandry Jiříkové, Aurory Kubelíkové, Barbory Lahučké, Františka Vlčka a samozřejmě i Davida Lamparta, který již nyní připravuje nové choreografie pro start do sezony 2018/19.

Milí příznivci, vážení čtenáři, soubor Bohemia Balet se těší na příjemné zážitky prožité s Vámi v nové sezoně 2018/2019.

 

Krásný závěr léta vám všem za soubor Bohemia Balet přejí

H. M. Potměšilová a J. Slavický

 

 

 

Bohemiá Balet se loučí se sezonou 2017/18

 

Rozloučení se sezonou 2017/18

 

Milí příznivci, vážení diváci Bohemia Baletu,

 

na závěr sezony se soubor Bohemia Balet ještě stihne vrátit na scénu svého domovského města Prahy a v přátelském prostředí Divadla Na Rejdišti uspořádá hned dvě představení.

 

25. června 2018 uvedeme oblíbené představení Bohemia Balet NABLÍZKO - Tanec a literatura, které již poněkolikáté, alespoň na krátký okamžik, oživí známé literární postavy různých žánrů. Hned následující, den 26. června, se uskuteční  druhé představení PREMIÉRA 2018 - rozloučení, které připomene nově nastudované choreografie začínajících i kmenových choreografů. Vášeň, láska, vztahy, duše svoboda i klec. Vážné náměty vyváží lehkost tance a diváky nabije energie mladých interpretů. Večer doplní i vítězné choreografie v podání studentů Taneční konzervatoře hl. m. Prahy.

 

Představení bude zároveň rozlučkou pro některé členy souboru, kterým přejeme v další kariéře hodně štěstí a úspěchů.

 

Obě představení 25. a 26. června začínají od 19.00 hod. v Divadle Na Rejdišti.

 

Jednotná cena vstupenky á 100 Kč.

 

Kvůli omezené kapacitě sálu doporučujeme objednat si vstupenky na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. nebo na tel. +420 606 672 570

 

Těšíme se na shledání!

 

Premiéra 2018 - repríza

Vážění příznivci, milí návštěvníci představení souboru Bohemia Balet,

Děkujeme Vám za přízeň, kterou jste nám projevili. Abychom se mohli setkat na představení s vámi se všemi, našli jsme vhodný termín pro reprízu představení PREMIÉRA 2018.

Tři premiérové choreografie souboru (O vášni a lásce – D. Lampart; Tíha bytí – E. Urbanová; V kleci – M. Hanušová) tentokrát doplní choreografie One person, Strange fruit a Twins v podání studentů TKP, které byly v nedávné době oceněny na mezinárodních soutěžích.

Těšíme se na další milé shledání 23. 5. 2018 do Divadla Na Rejdišti od 19,00 hodin na představení PREMIÉRA 2018 – repríza.

Kapacita sálu je opravdu limitována, proto doporučujeme objednat si vstupenky na emailu na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   nebo na tel. +420 606 672 570 

 

 

 

PREMIÉRA 2018

 

BOHEMIA BALET uvede 22.4.v 18hod. V Divadle Na Rejdišti PREMIÉRU 2018.

 

Na programu budou tři taneční kompozice, pojednávající o psychologii lidských vztahů.

První balet „O vášni a lásce“ /Carmen/ vytvořil člen Bohemia Baletu David Lampart. Na milostných vztazích Micaely, José, Carmen a Escamilia se pokouší vykreslit tragédii vzniklou z neopětované lásky. Balet „V kleci“ vytvořila na hudbu F.Chopina Marika Hanušová. Je to již její třetí choreografie pro Bohemia Balet /Ave Maria, Tintin a zlaté střevíce/. K samotné choreografii říká: „Vztahy mezi lidmi jsou tak rozmanité, plné lásky, zrady, pomoci i využívání toho druhého. Choreografie „V kleci“ obrazně a v náznacích vyjadřuje pocity ženy, uvězněné láskou svého muže, který ji svým vlivem spoutává a ovládá.  Sám přitom prožívá milostný vztah a vrhá sám sebe do lži. Kdo je opravdu v kleci, na to si divák odpoví sám. Třetí balet „Tíha bytí“ připravila se členy Bohemia Baletu mladá talentovaná choreografka, studentka Taneční katedry HAMU Eva Urbanová. O své choreografii říká: „ Je to příběh o duši, která se dostala na zem a nyní se učí pracovat s lidským tělem a všudypřítomnou gravitací. Boj proti zemské přitažlivosti ovšem nemůže jednotlivec vyhrát, ani když hledá oporu ve skupině. Není tedy lepší gravitaci přijmout a nesnažit se jí vzepřít? Co to znamená BÝT a je existence podmíněna akceptací sebe sama? Příběh věčného návratu a boje duše s tělem.

Hosty představení budou studenti Státní baletní školy v Bytomi /Polsko/, kteří zatančí vítěznou choreografii Contact Fabrik  X.Mezinárodní choreografické soutěže mladých choreografů, která se konala v lednu  tohoto roku v Bytomi. Na programu budou uvedeny také chorografie významné polské choreografky Katarzyny Aleksander-Kmieč.

Vstupenky /kapacita míst je omezena/ je možné objednat na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.   nebo na tel. +420 606 672 570 

KONKURZ

Bohemia Balet

soubor Taneční konzervatoře hlavního města Prahy

 

vypisuje konkurz pro tanečnice a tanečníky na sezonu 2018/19.

 

Konkurz je určen pro absolventy tanečních konzervatoří, kteří mají zájem pracovat v komorním souboru se zaměřením na individuální rozvoj tanečníka a tím zdokonalení profesní přípravy před vstupem do oblasti profesionálního tance. Repertoár souboru zahrnuje choreografie klasického, neoklasického i současného tanečního stylu – viz  www.bohemia-balet.cz .

Zájemci budou na základě CV na konkurz písemně pozváni.

Konkurz se uskuteční 5. 5. 2018.

Kontakt: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. tel. +420 602 339 519

 

 

Mgr. Jaroslav Slavický v.r.

ředitel TK HMP

umělecký ředitel BB