Aktuality

Sezona 2013/14

Vážení čtenáři, diváci, přátelé Bohemia Baletu – souboru Taneční konzervatoře hl.m.Prahy!

Velmi nás mrzí, že počátkem sezony, v měsíci září, došlo k poruše našich webových stránek a tak jsme vás nemohli v nové sezoně přivítat a hlavně vás informovat o dění a akcích souboru.

Webové stránky jsou již opět v provozu a tak mi dovolte alespoň několik základních informací. Činnost Bohemia Baletu pokračuje v sezoně 2013/14 díky podpoře MHMP, Nadace „Cesta ke vzdělání“ firmy Grishko i soukromých dárců. Stálými členy souboru jsou Zuzana Fikrová, Tamara Kšírová, Iva Rezková, Lýdie Švojgerová, Martina Vlachová, Florent Operto a Vojtěch Rak. Jako hosté s námi spolupracují Anastasiya Bunda, Markéta Hlobilová, Tereza Szentpéteryová, Marek Červinka, Michal Klohna, Alexandr Sadirov a  Kryštof Šimek.

První dvě představení v sezoně 2013/14 se konala 28.9. ve Stavovském divadle v Praze. Byly to reprízy úspěšného baletu Petr Pan ve 14 a 18 hod., k nimž jsme uvedli ve 14 hod. balet Les Sylphides a v 18 hod. komický balet Pavla Šmoka Záskok.  8. 10. jsem vystoupili v Hálkově městském divadle v Nymburce. Také tam jsme uvedli Petra Pana pro školy a večer s Petrem Panem ještě ukázky z baletu Koníček Hrbáček – Fresky a trio Oceán a Perly, v předpremiéře byl uveden balet Chlapec a Smrt na Mahlerovy Písně potulného tovaryše v choreografii Libora Vaculíka. Bohemia Balet se podílel na programu „Zlatého dne“ probíhajícího v souvislosti s 50. ročníkem Mezinárodního televizního festivalu Zlatá Praha.

Dne 28.10. se konalo představení ve Stavovském divadle, kde jsme uvedli obnovenou premiéru Lifarova baletu na hudbu Fr. Schuberta Variace, dále premiéru Chlapec a Smrt a zcela poprvé světoznámou kantátu Carla Orfa Carmina Burana v choreografii Ivanky Kubicové.  

3. listopadu jsme vystoupili společně s Dětskou operou Praha ve Stavovském divadle v představení Opera nás baví, které bylo věnováno tentokrát P.I.Čajkovskému. Bohemia Balet vystoupil v ukázkách z Labutího jezera – pas de quatre malých labutí - a Šípkové Růženky – Karkulka a Vlk a Kocour v botách a Bíla kočička. V listopadu můžete navštívit představení Bohemia baletu 23.11. ve Stavovském divadle, kde ve  14 a v 18 hod. uvedeme reprízy Petra Pana, tentokrát s Variacemi S. Lifara. Těšíme se na setkání s vámi!

VII. Mezinárodní baletní festival Cali

 Bohemia Balet se zúčastnil ve dnech 2.-10.6. již popáté Mezinárodního baletního festivalu v kolumbijském Cali. Jedná se o jeden z největších festivalů tohoto druhu v Latinské Americe. Každoročně se ho zúčastňuje více jak sto tanečníků z celého světa. Festival je otevřen všem stylům tance, od klasického přes moderní až po alternativní tvorbu. Představení probíhají jednak v divadelních prostorách, ale také na náměstích i arénách. Program Bohemia Baletu byl koncipován tak, aby tvořil samostatné představení, ale mohl být i součástí koncertních programů, v nichž vystupují další soubory. Tvořily ho Fresky a trio Oceán a perly z baletu Koníček Hrbáček /Pugni, Arthur Saint-Leon, Petipa/, pas de trois z baletu La ventana /Lumblye, Bournonville/, variace z Valpuržiny noci /Gounod, Slavický/, ...to samo /M.Atack, Drapalíková/, Inside /Tigres Lilly, Odstrčil/, Que serra serra /D. Grey, Kuneš/ a komický balet Pavla Šmoka na hudbu Fr. von Suppé Záskok.   

Za dobu své účasti na festivalu získal Bohemia Balet celou řadu příznivců a dle vyjádření ředitelky festivalu, Glorie Castro Martinez, již před začátkem festivalu obdržel přípravný výbor několik dotazů na naši účast. To bylo také jedním z důvodů, proč jsme dostali možnost uspořádat dvě vlastní celovečerní představení na hlavní scéně - v Městském divadle dne 4. a 5. 6., kde jsme předvedli celý program. Následující den 6.6. jsme vystoupili společně s dalšími soubory v Aréně ve městě Palmira, kde jsme uvedli trio Oceán a perly, variaci z Valpuržiny noci, … to samo a Que sera sera. Představení v býčí Aréně se zúčastnilo 12 000 diváků!!, atmosféra a úspěch vystoupení – jednoznačně nezapomenutelný zážitek! Dne 7.6. vystoupil soubor na náměstí Confenalco v Cali- tam jsme zařadili trio La ventana, Inside a Que sera sera. 8.6. jme odjeli společně s Národním baletem Dominikánské republiky do města Roldanillo /200 km od Cali/, rodiště významného kolumbijského malíře a sochaře Omara Rayo. V amfiteatru jeho muzea, kde se představení konalo, jsme uvedli Fresky, Valpuržinu noc, La ventanu, Inside, …to samo a Que sera sera. Závěrečný galakoncert festivalu se konal 9.6. v amfiteatru Los Cristales /3.500 diváků/, na kterém vystoupily všechny zúčastněné soubory. Bohemia Balet uvedl  trio Ocean a perly a Que sera sera.    

Účast Bohemia Baletu lze hodnotit podle ohlasu na představeních, ale také podle organizátorů festivalu a odborné kritiky za jednoznačně úspěšnou. Představení jsou provázena obrovským zájmem diváků, tím spíše, že mnohá jsou bezplatná / Palmíra, Confenalco, Roldanillo, Los Cristales/. Díky finanční podpoře MK ČR se mohlo zúčastnit zájezdů 9 tanečníků, což umožnilo předvést celovečerní program a také uvést žánrové bohatý repertoár obsahující jak ukázky klasického i moderního tance a zařadit i větší taneční celek – Záskok, který byl přijat „standing ovation“. Bohemia Balet obdržel již pozvání na další ročník festivalu.

 

 

 

BOHEMIA BALET v červnu

Bohemia Balet se zúčastní ve dnech 2.-10.6. již popáté Mezinárodního baletního festivalu v kolumbijském Cali.Jedná se o jeden z největších festivalů tohoto druhu v Latinské Americe. Každoročně se ho zúčastňuje více jak sto tanečníků z celého světa. Festival je otevřen všem stylům tance, od klasického přes moderní až po alternativní tvorbu. Představení probíhají jednak v divadelních prostorách, ale také na náměstích i arenách. Bohemia Balet vystoupí tento rok ve dvou samostatných představeních na hlavní scéně - v Městském divadle a dále v koncertních programech s různými soubory. Program Bohemia Baletu je koncipován tak, aby tvořil samostatné představení, ale mohl být i součástí koncertních programů. Tvoří ho Fresky a trio Oceán a perly z baletu Koníček Hrbáček /Pugni, Arthur Saint-Leon, Petipa/, pas de trois z baletu La ventana /Lumblye, Bournonville/, variace z Valpuržiny noci /Gounod, Slavický/, ...to samo /M.Atack, Drapalíková/, Inside /Tigres Lilly, Odstrčil/, Que serra serra /D. Grey, Kuneš/ a komický balet Pavla Šmoka na hudbu Fr. von Suppé Záskok. Účast souboru na festivalu podpořilo v tomto roce MK ČR.  

Ve dnech 21. a 22.6. se uskuteční ve Stavovském divadle absolventská představení TK HMP, na kterých také vystoupí členové Bohemia Baletu. 21.6. je na programu Grand pas de quatre /Pugni,Perrot/, pas de trois z baletu La ventana /Lumblye, Bournonville/, choreografie Aleny Drapalíkové BEZ/na/DĚJE, vytvořená pro absolventy studijního zaměření moderní tanec. Ve druhé části uvedeme úspěšné představení baletu Petr Pan, ve kterém tančí absolventi celou řadu rolí. 22.6. budou uvedeny v 1.části Les Sylphides /Chopin, Fokin/, BEZ/na/DĚJE a ve druhé části opět Petr Pan.

Příznivce školy zveme srdečně  27.6. do Stavovského divadla na tradiční koncert Taneční mládí, ve kterém se vedle studentů 1.-8.ročníku školy představí i zahraniční hosté. V tomto roce to budou studenti Státní baletní školy ve Varšavě, vítězové Polské národní baletní soutěže v Gdaňsku a soutěže Zlaté pointy o titul nejlepšího absolventa polských baletních škol ve Štětíně.

Tanec, tanec, tanec ve Slezském divadle v Opavě

Jak jsme uvedli na našich stránkách, zúčastnil se Bohemia Balet představení Tanec, tanec, tanec , které se uskutečnilo 20.5.2013 na scéně Slezského divadla. Bylo to již podruhé, kdy oba soubory vystoupily na společném představení. Pro milovníky baletu v Opavě je to jedinečná příležitost shlédnout tento typ představení, vlastně jakéhosi GALA, složeného z kratších tanečních celků různého žánrového zaměření. Členové Slezského divadla vystoupili v Duetu z baletu Carmen / chor. Robert Balogh/ v provední protagonistů souboru Moniky a Valerije Globa, dále v choreografii Aleny Peškové Variace matky na hudbu L.Kokošky v provedení Petry Španělové, v Triu na hudbu Y.Tiersena v choreografii manželů Globových, kteří společně s Petrou Španělovou byli i interprety. Jiří Kyselák byl choreografem Intermezza, které vytvořil pro 3 páry / Nikola Němcová, Tomáš Hoš, Monika a Valerij Globa, Karolina Walachová, Radovan Labanič/. V 1.části večera se představil Bohemia Balet v pas de deux z baletu Vilém Tell /Rossini, Bournonville/ zatančené Annou Knollovou a Jakubem Raškem, v české premiéře pas de trois z  baletu La Ventana / Lumblye, Bournonville/, v němž se představili Kristina Kornová, Lýdie Švojgerová a Patrik Holeček a také duetem Václava Kuneše Que serra serra /Knollová, Rašek/. Úvod 2.části večera patřil choreografii M.a V. Globa inspirované šansony Edith Piaf a Jacques Brela, v nichž se představili v sólech, duetech i v závěrečném společném tanci na píseň Bruxelles opět všichni členové souboru. Na závěr představení uvedl Bohemia Balet komický balet Pavla Šmoka na hudbu Fr. von Suppé Záskok. /Slavický, Kornová, Holeček, Klohna, Fikrová, Rašek/.  Zaplněné hlediště Slezského divadla, krásná atmosféra během představení/ potlesky na "otevřené scéně"/ i skandovaný aplaus a volání "bravo" po představení jsou důkazem, že si příznivci baletu v Opavě "přišli na své".       

BOHEMIA BALET v květnu

Bohemia Balet uvede ve Stavovském divadle 4.5. ve 14 hod. a v 18 hod. reprízy úspěšné inscenace Petr Pan na hudbu J.N.Howarda v choreografii Bérangere Andreo. Druhou část představení vyplní komický balet Pavla Šmoka na hudbu Franz von Suppé Záskok.   

Dne 20.5. vystoupí Bohemia Balet ve Slezském divadle v Opavě. Je to již druhé představení, které se uskuteční ve spolupráci s baletem Slezského divadla. Opavský soubor připravil pro představení premiéry tří kratších baletů. Bohemia Balet uvede dvě choreografie A. Bournonvilla - pas de deux z opery Vilém Tell a v české premiéře pas de trois z baletu La ventana. Program doplní choreografie Václava Kuneše Que sera sera / 1. cena na Mezinárodní baletní soutěži Praha 2012/ a balet Pavla Šmoka Záskok