Bohemia Balet v nové sezoně 2010 / 2011 // Bohemia Balet in the upcoming season

Bohemia Balet- soubor Taneční konzervatoře hl. m. Prahy zahájí sezonu 2010 / 2011 představením v Městském divadle v Karlových Varech dne 11. 9. 2010. Na programu je Adagio ze 2.jednání Labutího jezera, Vídeňský valčík /Strauss, Jakobson/ fragment ze Suite en blanc /Lalo, Lifar/ a pas de deux z baletu Don Quijotte. Ve druhé části budou uvedeny tři choreografie světoznámého českého choreografa Jiřího Kyliána - Večerní písně /Dvořák/, Indigo Rose /Daffan/ a fragment z Písní potulného tovaryše /Mahler/. Závěr večera bude patřit Ravelovu Boleru v choreografii Petra Zusky.

V měsíci září pokračuje série představení v projektu RIVER STAGE LÁVKA, na které se podílejí také členové Bohemia Baletu – Sandra Danielová, Štěpán Pechar, Tereza Chábová, Libor Kettner, Lucie Rákosníková a Michal Krčmář . V srpnu bylo odehráno 26 představení, na měsíc září jsou plánována představení na 3., 7., 8., 9., 10. a 19., 20., 21., 9. Bližší informace na www.lavkariverstage.cz.

Ve dnech 19. - 21. 9 vystoupí členové Bohemia Baletu na Piazzetě ND v projektu The Package realizovaným skupinou 420PEOPLE v choreografie Schusaku Takeuchi. Bližší informace na www.420people.org/cz.

Dne 20. 9. 2010 pořádá Balet ND v Praze ve Stavovském divadle seminář věnovaný životu a dílu Mariuse Petipy. V ukázkách z jeho tvorby vystoupí první sólisté Baletu ND Nikola Márová a Michal Štípa /pas de deux z baletu Spící krasavice a Labutí jezero/, Bohemia Balet uvede Grand pas deux ze 4. jednání baletu Le Corsaire a Čardáš z baletu Raymonda.Informace na www.narodni-divadlo.cz.

Dne 24. 9. 2010 vystoupí Bohemia Balet ve Španělském sále Pražského hradu. V rámci 51.zasedání Mezinárodní organizace CFE /Central Fiskal Europeen/. Na programu je Valčík a Adagio z baletu Le Corsaire, Indigo Rose a Jakstohoven.

Dne 26. 9. 2010 se uskuteční ve Stavovském divadle další dvě představení taneční fantazie Děvčátko se sirkami, uváděné s velkým úspěchem v minulé sezoně. Kuchyňská revue B. Martinů bude nahrazena Grand pas z baletu Le Corsaire.


Bohemia Balet in the upcoming season 2010/2011

Bohemia Balet – the company of the Dance Conservatory of Prague, shall open season 2010/2011 with a performance in the theater of Karlovy Vary on the 11th of September 2010. The first part of the program will consist of the Adagio from Swan Lakes’s 2nd act, the Viennese valse/ Strauss, Jakobson/, a fragment from Suite en blanc/ Lalo, Lifar/ and a the pas de deux from the ballet Don Quijotte. This will be followed by three choreographies of the world-acclaimed czech choreographer Jiří Kylián – Večerní písně/ Dvořák/, Indigo Rose/ Daffan/ and a fragment from Písně potulného tovaryše/ Mahler/. The final part of the evening shall belong to Ravel’s Bolero choregraphed by Petr Zuzka.

Throughout September 2010 there shall be the continuation of the project RIVER STAGE LÁVKA in which the members of the Bohemia Balet – Sandra Danielová, Tereza Chábová, Lucie Rákosníková, Michal Krčmář, Štěpán Pechar and Libor Kettner, will participate. In August 26 performances have taken place and the planned dates for the month of Spetember are the 3rd, 7th, 8th, 9th, 10th and 19th, 20th, 21st. For more information visit www.lavkariverstage.cz

From the 19th - 21st of September 2010 members of the Bohemia Balet will perform on the Piazzette of the National Theater in a project called The Package realized by the group 420PEOPLE along with the choreographer Schusaku Takeuchi. For more information visit www.420people.org/cz.

On the 20th of September 2010 the National Theater Ballet of Prague shall hold a seminar at the Stavovský Theater, dedicated to the life and work of Marius Petipa. The first soloists of the National Theater Ballet of Prague – Nikola Márová and Michal Štípa, will exhibit themselves in extracts from Petipa’s works/ pas de deux from the ballets Sleeping Beauty and Swan Lake/. Bohemia Balet will present the Grand pas de deux from the 4th act of the ballet Le Corsaire and the Czardas from the ballet Raymonda. For more information visit www.narodní-divadlo.cz.

On the 24th of September 2010 Bohemia Balet will perform in the Spanish saloon of the Prague Castle on the occasion of the 51st council of the International organization CFE/ Central Fiskal Europeen/. The program will consist of the Valse and Adagio from the ballet Le Corsaire, Indigo Rose and Jakstohoven.

On the 26th of September 2010 another two performances of the dance fantasy Děvčátko se sirkami/ The Little Girl with Matches, will take place in the Stavovský Theater. It was met with great acclaim in the past season. Kuchyňská revue/B. Martinů/, which made up the second part of the evening in last season, will be replaced by the Grand pas from the ballet Le Corsaire.
Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

OK