Představení Bohemia Baletu v dubnu 2011 / Bohemia Balet in the month of April

Bohemia Balet vystoupí dne 7. 4. 2011 v 18:00 hod. v Hálkově divadle v Nymburce. Na programu jsou Les Sylphides /Chopin, Fokin/ . Česká suita /Dvořák, Dedková-Franková/a Deka pod dekou /Comté, Rychetský, Konvalinka/

Dne 17. 4. 2011 ve Stavovském divadle v 19:00 hod. se představí soubor na koncertě Spiritual kvintetu. Ve druhé části večera zatančí balet Růži, který vytvořil pro soubor umělecký šéf baletu ND Petr Zuska

Dne 18. 4. 2011 odjíždějí na Mezinárodní baletní soutěž o nejlepšího absolventa evropských baletních škol do polského Štětína Aneta Veverková a Matěj Šust. 20.4. vystoupí na Galakoncertě ve Štětíně u příležitosti 20.výročí pořadatele soutěže Fundacja Balet stálí hosté Bohemia Baletu Lucie Rákosníková a Michal Krčmář, kteří na soutěži v roce 2009 získali Grand Prix.

Dne 18. 4. 2011 odjíždějí na 4.Festival mladých tanečníků do Budapešti Kateřina Plachá, Kristína Kornová, Ondřej Vinklát a Kryštof Šimek. Na festivalu budou gtančit pas de deux Motýl / Offenbach, Taglioni/ a duet Twin /Attack, Drapalíková/.

Dne 29. 4., u příležitosti Mezinárodního dne tance vystoupí Bohemia Balet poprvé v novém Divadle Na Rejdišti. Představení nazvané Taneční happening začíná v 19:30 hod.

Dne 29. 4. se účastní členové Bohemia Baletu Galakoncertu ve Slezské opeře v Bytomi, pořádaném také u příležitosti Mezinárodního dne tance.


On the 7th of April 2011, Bohemia Balet will perform at the Hálkovo Theatre at Nymburk. Commencing at 18:00 hrs, the progeamme includes: Les Sylphides (Chopin, Fokin) , Czech suite (Dvořák, Dedková-Franková) and Deka pod dekou (Comté, Rychetský, Konvalinka).

On the 17th of April 2011 the company shall take part in the second half of the concert of Spiritual kvintet to be held at the Estates Theatre in Prague starting from 19:00 hrs. The ballet which is to be performed is titled Rose – choreographed specifically for Bohemia Balet by the artistic director of the Czech National Theatre Ballet, Petr Zuska.

Students Aneta Veverková and Matěj Šust will part for Štětín, Poland, on the 18th of April 2011 to take part in the International Ballet Competition for best graduate of European ballet schools. On the 20th of April 2011, winners of the latter competition of 2009, Lucie Rákosníková and Michal Krčmář (regular guest dancers of Bohemia Balet) will dance at the Galaconcert to the 20th anniversary of the organizers of the competition ( Fundacja Balet).

On the 18th of April 2011, students Kateřina Plachá, Kristína Kornová, Ondřej Vinklát and Kryštof Šimek are leaving for Budapest in order to present themselves at the 4th Festival for Young Dancers. They will dance the pas de deux Les Pappillon (Offenbach, Taglioni) and the duet Twins (Massive Attack, Drapalíková).

On the 29th of April – the International Day of Dance, Bohemia Balet shall perform for the first time at the new Theatre Na Rejdišti. The evening titled Dance Happening will start at 19:30hrs.

On the 29th of April 2011, members of the Bohemia Balet will take part in the Galaconcert at the Silesian Opera in Bytomi, held as well to the occasion of the International Day of Dance.

Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

OK