Ohlédnutí za sezonou 2017/18

Vážení příznivci Bohemia Baletu, milí čtenáři,

S končícím létem se blíží nová sezona. Než vám však představíme nové členy souboru,  pojďme se ohlédnout za sezonou minulou.

Tato sezona byla ve znamení výzev. Soubor si mohl dovolit vypsat nová místa z důvodu malé finanční podpory pouze pro tři členy, která nakonec obsadili Viktorie Dembická, Stanislava Pinčeková a David Lampart. Náročné zadání pro choreografy – minimalistická choreografie pro tři členy se nakonec převrátila v klad. Vznikly tak choreografie jako V kleci od Mariky Hanušové nebo choreografie O vášni a lásce (Carmen), kterou vytvořil člen souboru David Lampart a příležitost dostala i studentka magisterského studia choreografie na AMU Eva Urbanová, která pro soubor vytvořila choreografii Tíha bytí. Členové souboru se tak museli vyrovnat s různými styly pohybového vyjádření i výrazových prostředků jednotlivých choreografií.

Fotogalerie - Bohemia Balet NABLÍZKO 18. února 2018

Díky úzké spolupráci souboru s Taneční konzervatoří hl. m. Prahy, mohl soubor uvádět i početně obsáhlejší choreografie jako: Ples kadetů, Polovecké tance, Kytice, Dům Bernardy Alby, TinTin a zlaté střevíce či Dupání, kde vystupovali v sólových rolích.

Zároveň dal soubor na svých představeních prostor talentovaným studentům posledních ročníků TKP, aby předvedli choreografie, se kterými uspěli na mezinárodních soutěžích. Diváci tak měli možnost spatřit choreografie Shark, The Strange Fruite, One Persone, Twins a další.

Minimalistické obsazení souboru však nebylo jedinou výzvou, se kterou se soubor musel vypořádat. Kvůli rekonstrukci Státní opery a tím i zmenšené možnosti spolupráce s Baletem ND, bylo nutné najít nový prostor, kde by se představení v domovském městě mohla uvádět. Svou scénu souboru nabídla Pražská konzervatoř a to, co se nejprve zdálo jako provizorní řešení, se velmi záhy obrátilo v přednost. Komorní atmosféra Divadla Na Rejdišti dala vzniknout sérii představení s názvem Bohemia Balet Nablízko. Přátelské prostředí podtrhávalo opravdovou blízkost diváka, který mohl sledovat každý detail a sebemenší pohyb mimiky interpretů. Toto až intimní propojení diváků s protagonisty umožnilo tanečníkům prohloubit své dovednosti v detailním výrazu každého pohybu.

Získané zkušenosti členů souboru pak rezonovaly na představeních po České republice, kterých soubor odehrál bezmála dvě desítky.

V závěru sezony /4.6./ se soubor účastnil narozeninového gala Landesjugendballett v Berlíně, kam přizval i studenty TKP a 8.6. odletěl reprezentovat Českou republiku na XI. Mezinárodní baletní festival v kolumbijské Cali, kterého se zúčastnil poosmé. Na Festivale s velkou mezinárodní účastí dostal soubor prostor vystoupit hned sedmkrát! Soubor tentokrát doprovázela i choreografka Marika Hanušová, jejíž choreografie V kleci byla, vedle Carmen a tanečních miniatur, na  programu festivalu. O úspěchu souboru snad nejvýmluvněji hovoří nespočet poskytnutých rozhovorů a opravdu štědrý prostor v místním tisku.

Konečné finále sezony však nemohlo patřit nikomu jinému, než věrným divákům na již domovské scéně Divadla Na Rejdišti, kde se soubor rozloučil s diváky představeními Tanec a literatura a PREMIÉRA 2018 –rozloučení.

A soubor se opravdu loučil. Oběma členkám souboru přejeme v jejich další činnosti úspěch,  a především pevné zdraví.

Jedna sezona je zakončena, další se již připravuje na své nové premiéry, osvědčené reprízy, milá setkání i nové výzvy. S novou sezonou soubor představí i nové, již rozšířené obsazení. Diváci tak budou moci sledovat profesní „uzrávání“ Sandry Jiříkové, Aurory Kubelíkové, Barbory Lahučké, Františka Vlčka a samozřejmě i Davida Lamparta, který již nyní připravuje nové choreografie pro start do sezony 2018/19.

Milí příznivci, vážení čtenáři, soubor Bohemia Balet se těší na příjemné zážitky prožité s Vámi v nové sezoně 2018/2019.

 

Krásný závěr léta vám všem za soubor Bohemia Balet přejí

H. M. Potměšilová a J. Slavický

 

 

 

Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

OK