Aktuality

Červnová repríza PREMIÉRY 2015

Giessen 2015 Hommage a la vie, foto. Rolf K. Wegst

Bohemia Balet uvede v pondělí 8.6. ve Stavovském divadle reprízu úspěšné PREMIÉRY 2015 zasvěcenou současnému tanci. Představení, které dalo prostor výhradně mladým choreografům, překvapilo kritiky a zaujalo obecenstvo.  

Vznikla malá společná oslava tance. Její pozitivní atmosféra se lehce přenesla i na diváky.“ (KOCOURKOVÁ, 2015)

Tvůrci měli kromě časového rozmezí pro své choreografie zcela volnou ruku, přesto všechna vzniklá díla mají pozoruhodně shodný motiv, na který však každý choreograf nahlíží z jiného úhlu. „Tato hluboká a často až ponurá témata pojali oslovení tvůrci rozvážně, bez zjednodušujících klišé, jejich díla nebyla pouze estetickou podívanou (a už vůbec ne prvoplánovou zábavou)“ (DOČEKALOVÁ, 2015)

Taneční polemika o životě, smrti, lidskosti a relativitě těchto pojmů je tak mozaikou vytvářející pozoruhodně celistvé sdělení.

Choreografie Všichni jsme stejní, a přesto jiní autorky Sylvy Nečasové je studií zdánlivé podobnosti a zároveň rozdílnosti lidí. V díle se spojuje zajímavá práce s pohybem a muzikálnost autorky, která zkoumá především kanonický pohyb celků i individuální interpretaci jednotlivých tanečníků a vzájemnou návaznost těchto interpretací.

Šimon Kubáň se pro motivy svého díla Oslabené zesílení inspiroval Shakespearovským sonetem č. 66. Příběh mezi láskou a smrtí divákům předávají tanečník a dvě tanečnice ponurým, ale velmi expresivním způsobem, který se však vyhýbá banálnímu patosu.

Mnohem optimističtější polemiku o životě, jeho smyslu a vývoji ukazuje choreografie Hommage a la vie autorky Bérangère Andréo. Tato již zkušená autorka vytvořila odlehčenou až vzdušně působící taneční kompozici, jejíž prvky dávají vyniknout i klasické technice, ovšem ve svěžím a pozitivní energií pulzujícím tempu.

Dvojice autorů Ondřej Vinklát a Štěpán Pechar se pro svou choreografii inspirovala filmem Diktátor Charlieho Chaplina. Dílo, sehrané choreografické dvojice, Vnuknutí se rozehrává syrovými pohyby, prostou scénou a civilním oděvem devíti tanečníků. Postupně se však jednotlivé útržky spojují, směrují energii, probouzí a modifikují dynamiku pohybu a přetváří se ve funkční, jednotnou energií pulzující celek, který za zvukové podmalby původní nahrávky apeluje na poselství rovnosti, svobody a lidského pokroku místo válek, nenávisti a bídy. „Jejich výraz a nasazení přenesly toto sdělení skutečně přesvědčivým způsobem, až diváky mrazilo v zádech.“ (DOČEKALOVÁ, 2015)

„Už dávno neplatí, že Pražská konzervatoř vychovává jen baletky… Celý program svědčí o tom, jak je důležité, aby dostávali prostor ke vzájemné práci mladí choreografové a tanečníci. A také vrhá pozitivní světlo na mladou generaci tvůrců, kterým není lhostejný okolní svět a kteří si pro svou práci volí ne vždy jednoduchá témata.“ (KOCOURKOVÁ, 2015)

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

DOČEKALOVÁ, Petra. 2015. O životě a smrti s BohemiaBaletem. Taneční aktuality. [Online] 04. 03 2015. [Citace: 28. 05 2015.] http://www.tanecniaktuality.cz/o-zivote-a-smrti-s-bohemia-baletem/.

KOCOURKOVÁ, Lucie. 2015. Premiéra Bohemia Baletu: mladí mladým. Opera Plus. [Online] 26. 02 2015. [Citace: 28. 05 2015.] http://operaplus.cz/premiera-bohemia-baletu-mladi-mladym/.

FOTO: Rolf K. Wegst - TanzArt-ostwest Festivals 2015, Giessen, Hommage a la vie

 

 

BOHEMIA BALET V DUBNU 2015

Členové Bohemia Baletu Lenka Maříková, Gaetan Pires a Martin Krčmář vystoupili 3.4. ve Festivalovém paláci v Cannes na prezentaci Galerie La Fayette. Představili se v choreografiích Bérangere Andreo.

14.4. vystoupil soubor v Divadle K.H.Máchy v Litoměřicích, kde uvedl Klavírní koncert J.S.Bacha / chor. B.Andreo/, Faunovo odpoledne /Debussy, Lifar/, Oslabené zesílení/ Š. Kubáň/, Nelaskavé duety/ B.Andreo/, Všichni jsme stejní, a přesto každý jiný /S. Nečasová/ a Hommage a la vie / B. Andreo/.

16.4.  uvedl soubor v Městském divadle v Prachaticích dvě dopolední představení pro žáky škol, nazvané Nebojte se baletu a večerní představení se stejným programem jako v Litoměřicích.

19.4. se uskutečnilo již druhé hostování  v Mahenově divadle v Brně s baletem Petr Pan.

23.4. V rámci mezinárodního týdne tance, pořádaným TCP Praha, vystoupil soubor v Divadle Komedie v Praze, kde uvedl Klavírní koncert J.S.Bacha a Vnuknutí / Š.Pechar, O.Vinklát/

25.4. v rámci Festivalu neslyšících uvedl soubor v Městském divadle v Kolíně Klavírní koncert J.S.Bacha a Nelaskavé duety.

26.4. Divadlo F.X. Šaldy v Liberci Petr Pan.    

BOHEMIA BALET V BŘEZNU 2015

Po úspěšné Premiéře 2015- recenze na www.tanecniaktuality.cz a www.opreaplus.cz. se 1.3. uskutečnilo ve Stavovském divadle společné představení s Tanečním divadlem Bralen z Bratislavy, které si připomíná 40.výročí vzniku. Dne 21.3. vystoupil soubor v paláci Žofín na Plese vodohospodářů /Valčík z baletu Coppélia, Indický tanec z baletu Bajadéra/. 22.3. vystoupili členové souboru na Koncertě Taneční konzervatoře Brno v Janáčkově divadel, kde uvedli Théme varié ze Suite en blanc v choreografii Serge Lifara. Dne 28.3. uvedeme ve14 hod. ve Stavovském divadle balet Petr Pan/Howard, Andreo/  a Záskok /F.von Suppé, Šmok/, v 19 hod. Klavírní koncert J.S.Bacha /Bérangere Andreo/, Oslabené zesílení Šimon Kubáň/ a Duetos/ Bérangere Andreo/, ve druhé části Orffovu Carmina Burana v choreografii Ivanky Kubicové.

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,  

PREMIÉRA 2015

BOHEMIA BALET UVEDE VE SPOLUPRÁCI S ND 22. 2. 2015 VE STAVOVSKÉM DIVADLE V 19 HOD. "PREMIÉRA 2015"

Večer je složen z původních choreografií vytvořených pro soubor mladými choreografy, kteří však již dosáhli úspěchů a vzbudili pozornost odborné kritiky i  veřejnosti. Program je tvořen:

 „VŠICNI JSME STEJNÍ, A PŘESTO JINÍ“

Choreografie: Sylva Nečasová

Hudba: Kronos quartet -  The Beatitudes, Requiem for a dream

Pinguin café orchestra -  Perpetum mobile

Requiem for a dream – Soundtrack

Obsazení: Tereza Szentpéteryová, Lenka Maříková,

Sára Halušková, Zuzana Fikrová, Pavel Kremsa, Gaëtan Pires 

/Ondřej Jančura, Martin Krčmář/

 "OSLABENÉ ZESÍLENÍ"
Choreografie: Šimon Kubáň
Hudba: Gabriel Saloman, Phillip Glass
Kostýmy: Oldřich Anton Vojta
Asistent choreo.: Jaroslava Janečková
Obsazení: Tereza Szentpéteryová, Pavel Kremsa, Gaëtan Pires, Aleš Hanzlík

 „HOMMAGE A LA VIE“ 

Text  Richard McDonal

Svanire de Ludovico Einodi

Choreografie: Bérangere Andreo

Obsazení: Lenka Maříková, Gaetan Pires, Zuzana Fikrová, Pavel Kremsa

                 Aleš Hanzlík, Kristýna Kodedová, Kristian Pokorný, František  Vlček

  „VNUKNUTÍ“

Choreografie: Ondřej Vinklát, Štěpán Pechar

Obsazení: Lenka Maříková, Zuzana Fikrová, Tereza Szentpéteryová, Sára Halušková, Kateřina Kodešová, Ayano Nagamori, Gaëtan Pires, Vojtěch Rak, Pavel Kremsa, Roman Kocherha, / Evžen Bočkor, Ondrzej Janczura/ 

 Vstupenky je možné zakoupit v pokladnách ND.

16.2. vystoupí BB v Masarykově domě v Mělníku, kde uvede Suite en blanc /Lalo, LIfar/ a Carmina Burana /Orff, Kubicová/.

17.2. uvede soubor ve Vrchlického divadle v Lounech předpremiéru "Premiéry 2015". Z technických důvodů nahradí "Vnuknutí", Bachův Klavírní koncert v choreografii Bérangere Andreo.

Rádi bychom pozvali diváky na představení v neděli  1. 3. 2015, kdy vystoupí Bohemia Balet ve Stavovském divadle společně s Tanečním divadlem Bralen z Bratislavy, které si připomíná 40 let od svého založení.  Společné vystoupení není náhodné, ale je pokračováním dlouholeté vzájemné spolupráce obou souborů.  Umělecký ředitel Bralenu, Rastislav Letenaj,  vybral  pro vystoupení ve Stavovském divadle choreografie Joe Alegada, Mirky Valentikové, Davida Strnada a Janky Letenajové.

Bohemia Balet zařadil do programu Bachův klavírní koncert a Antiduetos /poprvé v Praze/ choreografky Bérangere Andro a Slova z jantaru v choreografii Jarka Cemerka  

O TD Bralen

Tanečné divadlo Bralen je najstarším souborem moderního tance na Slovensku. V Bralenu začalo svojí taneční kariéru víc jak 1700 tanečníků a na Slovensku je těžké nájít taneční projekt, ve kterém by nepůsobil odchovanec Bralenu.

 V repertoáru Bralenu bylo 60 choreografií od 22 choreografů ze 7 států a program Bralenu viděli diváci v 17 zemích světa: Česká republika, Maďarsko, Polsko, Německo, Rakousko, Srbsko a Černá hora, Řecko, Švýcarsko, Itálie, Anglie, Rusko, Washington D.C., Pensilvánie, Maryland, New Jersey, Michigan a Japonsko. Na svých pohostinských vystoupeních obletěli tanečníci zeměkouli víc jak 6xPředstavení Bralenu vidělo přes 800 000 diváků. 

BOHEMIA BALET V LEDNU 2015

VEDENÍ A ČLENOVÉ BOHEMIA BALETU PŘEJÍ VŠEM PŘÍZNIVCŮM, DIVÁKŮM A ČTENÁŘŮM ÚSPĚŠNÝ ROK 2015!

11. a 18. 1. uvede soubor v 17 hod. ve Stavovském divadle reprízy baletu Petr Pan / Howard, Andreo/  a baletu Záskok / Suppé, Šmok/.

21.1. vystoupí soubor na dvou představeních ve Vídni, která se uskuteční ve spolupráci se Školou Vídeňské státní opery.