Aktuality

Bohemia Balet v sezoně 2017/2018

Vážení a milí příznivci Bohemia Baletu.

V sezoně 2016/17 ukončili činnost v souboru Tereza Szentpéteryová, Ayano Nagamori, Rosa Maria Pace a Aleš Hanzlík, kteří se stali členy baletu Jihočeského divadla v Českých Budějovicích,  Gaetan Pires je angažován v Divadle J.K.Tyla v Plzni a Carolina Brantes, která se stala členkou skupiny v německém Flensburgu. Soubor tak splnil své poslání, připravil členy pro profesionální činnost. V této sezoně působí v souboru absolventi TKHMP Viktorie Dembická, Stanislava Pinčeková a David Lampart a hosté. Do představení budou také zapojeni studenti vyšších ročníků školy. Repertoár je tvořen humorným a technicky velmi náročným baletem Ples kadetů I.V.Psoty na hudbu J.Strausse, uvádět budeme i strhující Polovecké tance z opery Kníže Igor A.Borodina v choreografii J.Slavického, dále je to Kytice na hudbu J.Jiráska v choreografii Aleny Drápalíkové. Nově jsme nastudovali Dům dony Bernardy Alby v choreografii Hany Litterové a v nebližší době chystáme obnovenou premiéru taneční hříčky Tintin a zlaté střevíce v choreografii Mariky Hanušové. Na repertoáru jsou i taneční miniatury klasického baletního odkazu a současné taneční kompozice. Těšíme se na setkání při představeních souboru v Praze i na scénách ČR.A kde nás můžete v nejbližší době vidět?

19.10.2017 Městské divadlo Děčín 19hod.

Ples kadetů, Kytice, Polovecké tance 

4.11. Divadlo Na Orlí - Brno

Kytice, Dům dony Bernardy Alby/premiéra/

11.11. Stavovské divadlo Praha

Ples kadetů, Dům dony Bernardy Alby, Polovecké tance

14.11. Městské Hálkovo divadlo Nymburk

11.00. Kytice, Dům dony Bernardy Alby

19.00 Ples kadetů, Kytice, Polovecké tance

2.12. Divadlo Na Rejdišti- Balet z blízka

Kytice, Dům dony Bernardy Alby, Tintin a zlaté střevíce /obnovená premiéra/

16.12. Divadlo Na Rejdišti - Balet z blízka

Program bude upřesněn

 

Kasai Dancing Company & Bohemia Balet - pozvánka na baletní galavečer

Kasai Dancing Company & Bohemia Balet

 

Kasai Dancing Company & Bohemia Balet

-       baletní galavečer

Dne 18.8. v 19hod. Divadlo Broadway

 

Jedinečné společné baletní gala souboru z japonské Toyamy a souboru Taneční konzervatoře hl.m.Prahy slibuje zcela výjimečný umělecký zážitek. Členové Kasai Dancing Company, držitelé mnoha nejvyšších japonských i mezinárodních ocenění, vystoupí v Praze před účastí souboru na světovém festivalu Mundial v Monacu. Soubor Bohemia Balet tímto představením završí úspěšnou sezonu před svou novou transformací. Členové souboru po úspěšné dvouleté a tříleté stáž  pokračují do dalších angažmá profesionálních souborů.

 

Večer je rozdělen do tří částí.

 

První část nazvaná Taneční variace 2017 obsahuje autorskou tvorbu Kasai Dancing Company od drobných etud až po rafinované taneční kompozice, vykreslující niterné lidské prožitky zprostředkované unikátním japonským tanečním projevem. Již názvy jednotlivých výstupů napovídají o obsahu tanečních čísel- Slavnost květin / Ulice, kam se čarodějnice slétají k tanci / Mlha vlnící se nad jezerem / Záplava okvětních lístků / Ptačí zpěv / Hlas mizící v temnotách / Do lesa… / Zvlněný pšeničný lán / Kočky v noci / Sněhové vločky.

Ve druhé části večera se představí členové Bohemia Baletu v ukázkách klasického i současného tance- Ave Maria, Slavnost květin v Genzánu, Don Quijotte, In The Rain Again, A Tribute To Pain, Nelaskavé duety.

Třetí část je opět věnována tvorbě Kasai Dancing Company a to pod názvem Tance v ozvěnách. Taneční kompozice vycházejí z tradičních japonských slavností, jež originálním způsobem odrážejí jednotlivá roční období. V tancích Bubínek učihiwadaiko / Píšťala / Tance ze slavností: Lví tanec, Tanec květinových rýžových klobouků, Tanec dědka a babky / Tanec Takobajaši / Tanec s dřevěným mečem / Tanec s dřevěnými koníky / Tanec slavnosti Serikomičóroku / Tance Čiranbuši / Tance Haberuguwa / Tři lidové písně z Tatejamy se podařilo zcela originálním způsobem propojit tradici s moderním tanečním projevem.

Představení podpořil Nadační fond Cesta ke vzdělání MHMP a Městská část Praha 1. Vstupenky á 250 Kč je možné zakoupit od 31.7. v pokladně Divadla Broadway a nebo v distribuční síti Ticketportal.cz

Produkce a choreografie: Haruka Kasai; umělecký poradce: Hideo Kugo; světla: Kaoru Osawa; režie: Masato Hirokawa; asistentka režie: Jukiko Funamoto; kostýmy: Mariko Namikawa; hudba: Tamanozomi Oketani a Masato Hirokawa

 

______ ______ ______ _____

 

Kasai Dancing Company & Bohemia Ballet

n  Gala evening of ballet

August 18th at 19 in Broadway theatre, Prague

 

The unique common ballet gala performance of Kasai Dancing Company from Toyama in Japan and the company from Dance Conservatory in Prague promises unique artistic experience. The members of the Kasai Company, holders of many superior japanese and international prizes will perform in Prague before their departure to the world festival Mundial in Monaco. Prague-based Bohemia Ballet company will finish their succesful season before the new transformation. After succesful two to three years internship in Bohemia Ballet, the members will continue their carreer in professional company engagement.

 

The evening is divided in three parts:

 

The first part called Dancing Variety 2017 consists of author pieces of Kasai Company from tiny works to sophisticated dancing compositions, describing inner human feelings with unique japanese dancing expressions. The names of pieces suggest the content – The Flower Festival / The Street, where Witches Flight to Dance / Haze Waving above the Lake / The Flood of Petals / The Bird’s Singing / The Voice Disappearing in Darkness / Into the Forest / Wavy Wheat Rope / Cats during the Night / Snowflakes.

                                                                                                          

In the second part the Bohemia Ballet members will present their classical and modern dance shows – The Flower Ceremony in Genzano / Don Quijote / In the Rain Again / Unkind duets.

 

The third part is again based on work of Kasai and it is called Dances in the Echoes. Dancing compositions come from traditional Japanese festivals, which in an original manner reflect the individual year seasons. In the dances Drum Učihiwadaiko / The Whistle / Dances from celebrations: Lion Dance, Dance of Rice Flower Hats / Dance of Grandpa and Grandma / Dance Takobajaši / Dance with the Wooden Swords / Dance with the Wooden Ponies / Dance of Serikomičóroku / Dance Čiranbuši/ Dance Haberuguwa / Three folk dances from Tatejama succeded in their attempt to connect tradition with modern ballet expressions in a truly original way.

                                                                                                  

The perfromance was supported by Nadační fond Cesta ke vzdělání MHMP (The Path to Education Fund) and by Prague 1. The tickets can be bought from July 31st for 250 CZK in the Broadway theatre box office or in the distributional network of Ticketportal.cz

 

Production and choreography: Haruka Kasai; Artistic Advisor: Hideo Kugo; Lights: Kaoru Osawa; Director: Masato Hirokawa; Assistant director: Jukiko Funamoto; Costumes: Mariko Namikawa; Music: Tamanozomi Oketani and Masato Hirokawa

 

 

Ohlédnutí za sezonou 2016/2017

Vážení čtenáři, milí příznivci Bohemia Baletu,

Sezona 2016/2017 se neúprosně blíží ke konci. Ohlédněme se za její druhou půlkou a připomeňme si společné okamžiky.

Děkujeme Vám za přízeň.

 

5. 12. 2016 Divadlo Hybernia Louskáček - First International Ballet school Prague - Rosa Maria Pace - hlavní role Kláry + 4 představení

8. 12. a 9. 12. 2016 Městské divadlo Grasse /Francie/ - Oliver Twist

 

18. 12. 2016 Jihočeské divadlo České Budějovice - Advent s baletem - představení na podporu Nadačního fondu Druhá kariéra - Ave Maria, Stabat Mater

28. 1. 2017 Sportovní a kulturní centrum Ondřejov - Ave Maria, Labutí jezero, Primavera, Marionette, Valčík, In the Rain Again, Kytice

Kytice - Vodník - David Lampart, Kristina Kodedová

 

12. 2. 2017 Divadlo F.X.Šaldy Liberec - Oliver Twist

2. 3. 2017 Divadlo Fráni Šrámka Písek - Klasická symfonie, V mlhách, Labuť, Valčík, In the Rain Again, Polovecké tance

V mlhách

 

11. 3. - 4. 4. 2017 Kouzelná flétna ve spolupráci s B-Art Produktion - 12 představení ve Španělsku /režie Pavel Marek, choreografie Jaroslav Slavický/

14. 4. 2017 Stavovské divadlo - Oliver Twist

Oliver Twist - Tereza Szentpéteriová Gaëtan Pires

 

24. 4. 2017 Vrchlického divadlo Louny - Labutí jezero, In the Rain Again, Polovecké tance, Oliver Twist

28. 4. 2017 Slezská opera Bytom /Plosko/ - Galakoncert u příležitosti Mezinárodního dne tance- Ave Maria

Ave Maria - Ayano Nagamor

 

4. 5. 2017 Divadlo Na Kovárně Poděbrady - Labutí jezero, V mlhách, In the Rain Again, Stabat Mater

9. 5. 2017 Divadlo Boženy Němcové Františkovy Lázně - Labutí jezero, Oceán a perly, Concert de Lis, In the Rain Again, Polovecké tance

Polovecké tance

 

16. 5. 2017 Městské divadlo Jablonec nad Nisou - Oceán a perly, In the Rain Again, Ave Maria, Polovecké tance, Oliver Twist

30. 5. 2017 Výstaviště Olomouc - Duše v pohybu- společně s Globa baletem- Ave Maria, Marionette

Marionette

 

4. 6. 2017 Stadthalle Fuert /Německo/ - Galakoncert soutěže Applaus- Spící krasavice - pas de deux, In the Rain Again

In The Rain Again 

23. 6. 2017 Divadlo Na Rejdišti - Premioderniéra 2017 - Spící krasavice, Ave maria, Reflection, In the rain Ahain, Primavera, Fata, Marionette, V mlhách, Tintin a zlaté sřevíce ,..a něco navíc

26. 6. 2017 Divadlo Na Rejdišti - Premioderniéra 2017- In The Rain Again, Labutí jezero, Fata, Ave Maria, Reflection, Marionette, Primavera, V mlhách, Tintin a zlaté střevíce, ...a něco navíc

TinTin a zlaté střevíce - Aleš Hanzlík

 

 

 TinTin a zlaté střevíceTinTin a zlaté střevíce

 

6. 8. 2017 Takaoka /Japonsko/ - Slavnost květin v Genzánu. Don Quijotte- variace, A tributo to Pain, Nelaskavé duety, Carmina Burana- spolupráce na představení s Kasai Dancing Company 

18. 8. 2017 Divadlo Broadway Praha - představení ve spolupráci s Kasai Dancing Company

 

 

Tanec & prostor

Soubor Bohemia Balet připravuje na čtvrtek 27. října 2016 premiéru benefičního představení Tanec & prostor. Tři vzniklé choreografie jsou uzpůsobeny speciálně pro atypické prostředí kostela Sv. Šimona a Judy na Praze 1. . Část výtěžku z akce jde na podporu sbírky Zvon Václav pořádané nadací Charty 77.

Tanec & prostor volně navazuje na již dříve uvedená představení Tanec & hudba a Tanec & píseň, ve kterých se Bohemia Balet snaží propojovat tanec s ostatními druhy umění a zvýšit či podtrhnout jejich uměleckou působivost.

Dramaturgii tohoto projektu určuje jedinečný prostor Kostela Sv. Šimona a Judy, který se nám podařilo pro tuto realizaci získat. V návaznosti na barokní architekturu stavby byla pro taneční ztvárnění zvolena hudbu barokních skladatelů v soudobé choreografické a taneční interpretaci.

Večer bude složen ze tří tanečních kompozic, kterých se ujaly renomované choreografky- Alena Drapalíková, Marika Hanušová a Alena Pešková. První část představení bude složena z choreografií Aleny Drapalíkové na hudbu B. Marcella, G.B. Graziolliho a A. Corelliho nazvanou Tóny těla a choreografie Mariky Hanušové Ave Maria v hudební kompozici M. Lorenca a A. Zigmana. Druhou část představení bude tvořit Stabat Mater G. Pergolessiho v choreografii Aleny Peškové.

Představením chce soubor Bohemia Balet podpořit veřejnou sbírku Zvon Václav, kterou organizuje Nadace Charty 77. Cílem sbírky je vyrobit chybějící zvon pro kostel sv. Havla. Nový zvon bude pojmenován Václav a bude nést zmínku, že byl vyroben u příležitosti 80. výročí narození Václava Havla.

KDE: v Kostele sv. Šimona a Judy

ADRESA a SPOJENÍ: Dušní ul., 1110 00, Praha 1 GPS: 50.092065, 14.420564 

metro – trasa A: stanice Staroměstská

tramvaj – č. 17: zastávka Právnická fakulta

autobus – č. 207: zastávky Právnická fakulta nebo Nemocnice Na Františku

KDY:

premiéra          27. října 2016

reprízy               9. listopadu 2016

    30. listopadu 2016

VSTUPENKY: lze zakoupit přes https://goout.net/cs/listky/tanec-prostor/wft/ nebo rezervovat na emailu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

CENA:

Plné vstupné                300 Kč

Studenti a senioři          200 Kč

Studenti TKP                100 Kč

 

Těšíme se na Vás!

 

 

 

 

Bohemia Balet v sezoně 2016/17

 

Členy BB jsou v sezoně 2016/17 Tereza Szentpéteová, Ayano Nagamori, Gaëtan Pires, Aleš Hanzlík, Rosa Maria Pace, absolventka Mnichovské baletní akademie, jako hosté spolupracují se souborem Zuzana Fikrová a Roman Kocherha.  Poprvé vystoupí soubor 1.10. na závěrečném Galakoncertu festivalu Zlatá Praha na Nové scéně ND s Mazurkou z baletu Coppélia L. Deliba.  Od 2.10. do 8.10. se účastní soubor  10.mezinárodního baletního festivalu v kolumbijském Cali, kde uvede Janáčkův klavírní cyklus V mlhách v choreografii Petra Zusky, Faunovo odpoledne C.Debussyho v choreografii Serge Lifara, Primaveru J.Rodrigueze v choreografii Bérangere Andreo a pro tuto příležitost i nově nastudovanou choreografii Paula Julia In the Rain again na hudbu Maxe Richtera. 21.10. vystoupí Bohemia Balet s Klavírním koncertem J.S.Bacha na Galakoncertu v Jihočeském divadle v ČeskýchBudějovicích.  Na 27.10.  připravil soubor premiéru představení Tanec a prostor v kostele Sv. Šimonaa Judy. Navazuje tak volně na dříve uvedená představení /Tanec a hudba, Tanec a píseň/, v nichž se propojují s tancem další umělecké obory.   Dramaturgie večera je koncipována tak, aby odpovídala výjimečnosti prostoru, kde se premiéra uskuteční . Program premiéry tvoří Ave Maria J. Martinéze v choreografii Mariky Hanušové – Blahoutové, Tóny těla na hudbu   B. Marcella, G. B. Grazioliho, F. Corelliho  v choreografii Aleny Drapalíkové a Pergolessiho Stabat Mater v choreografii Aleny Peškové.  Reprízy jsou plánovány na  9.11.a 30.11. Ve dnech 5.12.-10.12. se uskuteční zájezd do francouzského Grasse, kde bude uveden  balet Oliver Twist na hudbu R. Portman v choreografii  Bérangere Andreo.

 

Cookies

Na našem webu využíváme pouze cookies, které jsou bezpodmínečně nutné pro jeho správnou funkčnost.

OK